fbpx

Acollida per a infants

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI

El servei consistirà en l’atenció i entreteniment dels infants dels participants a la Gravel Penedès Vilafranca mentre aquest participen de l’esdeveniment.

S’establirà un protocol per l’entrada i recollida dels infants, i qualsevol incidència serà comunicada immediatament als pares, mares o tutors als telèfons que estableixin aquests.

Els infants estaran atesos en l’espai d’acollida del Complex (un espai d’ús exclusiu per aquest servei i equipat de forma específica) per personal amb la formació i experiència corresponent. Durant la seva estada al servei els infants podran realitzar activitats lúdiques adaptades a les seves edats, interessos i necessitats, en un entorn segur i dirigides pels monitors.

S’ha establert una ràtio màxima de 12 infants per monitor/a. Aquesta ràtio es reduirà en les edats inferiors.

HORARIS I LLOC DEL SERVEI

El servei funcionarà el mateix dia de la cursa de les 7:45 a les 14:00 h, al Complex Aquàtic (c/Antic camí de St Martí, 12), que es troba situada a uns 50 m. de la zona de sortides/arribades i disposa dels espais adequats per atendre els infants. L’accés a l’espai es farà a través de porta principal del recinte.

EDATS

Aquests servei atendrà únicament als infants de les persones participants inscrites a Gravel Penedès Vilafranca, amb edats compreses entre els 0  i els 12 anys.

REQUISITS I RECOMANACIONS PER A LES FAMÍLIES QUE SOL.LICITIN EL SERVEI

Aquest servei és exclusiu pels infants dels participants  inscrits a Gravel Penedès Vilafranca 2023 i està inclòs dintre del preu de la inscripció.

Recomanem portar beguda i berenar en una bossa marcada/etiquetada amb el nom i cognoms. No es podrà facilitar aliment si no s’ha facilitat en el moment de l’entrada de l’infant al servei. Es recomana no portar llaminadures.

Els nadons que necessitin prendre aliments caldrà portar-los preparats i amb els estris i materials adequats per la seva ingesta.

En els casos que es consideri necessari, caldrà deixar bolquers i roba de recanvi, així com els complements per la higiene durant el canvi de bolquers. No es podran efectuar canvi de bolquers o de roba si no se n’ha facilitat en el moment de l’entrada de l’infant al servei.

Recomanem portar també el cotxet pels infants que encara no caminin de forma autònoma.

Per seguretat, no es permetrà l’accés dels pares o acompanyants a la zona interior de l’espai d’acollida, a excepció d’aquells casos que sigui estrictament necessari o estigui justificat per una millor atenció de l’infant.

No es podran atendre peticions d’administració de medicació.

No es podrà utilitzar el servei si l’infant té febre, diarrea, erupcions o malalties de la pell o respiratòries, conjuntivitis i qualsevol malaltia infecto-contagiosa, o presenta manca d’higiene.

Si el comportament d’un infant és pertorbador o desafiant i el monitoratge no poden resoldre la situació, es comunicarà immediatament als pares/mares o a la persona responsable perquè vinguin a recollir-lo.

Els pares, mares o tutors seran responsables de trobar-se localitzables per poder rebre les comunicacions de possibles incidències que es puguin produir durant el temps que els seus infants es troben a l’espai d’acollida. Només es comunicaran aquelles incidències de caràcter urgent i que necessitin de la intervenció directa dels pares/mares dels infants.

En el cas que a partir de l’hora de finalització del servei algun infant no hagi estat recollit, s’informarà de la incidència als telèfons comunicats per la família. Si no fos possible establir contacte o no es produís la recollida en el temps establert, es procedirà a comunicar la situació als cossos de seguretat perquè adoptin les mesures que corresponguin. 

PROTOCOL D'ENTRADA AL SERVEI

  • L’accés a l’espai d’acollida es farà per la porta de l’Espai d’Acollida del Complex Aquàtic.
  • El/La responsable del servei  comprovarà si ja es disposa del formulari d’acollida. En el cas que no s’hagi rebut telemàticament, els pares/mares o responsables de l’infant hauran d’emplenar-lo i entregar-lo.  (per evitar cues i agilitzar les gestions recomanem enviar-lo telemàticament en el moment de fer la inscripció).
  • S’identificarà a l’infant amb el seu nom i cognoms, i se l’acompanyarà a l’interior de l’espai d’acollida. En el cas que fos imprescindible, per facilitar un accés més pausat i tranquil, un familiar o responsable podrà acompanyar l’infant a l’interior. Una vegada l’infant s’hagi familiaritzat amb l’espai i el personal, el familiar o responsable haurà d’abandonar l’espai.

PROTOCOL DE RECOLLIDA I SORTIDA DEL SERVEI

  • Únicament podran recollir l’infant les persones que han estat autoritzades en el formulari entregat.
  • La persona que reculli l’infant s’haurà d’acreditar mitjançant el DNI, NIE o passaport.
  • Una vegada comprovades les dades, aquesta persona signarà conforme l’infant surt del servei d’acollida i es donarà per finalitzada l’estada de l’infant al servei d’acollida.